TEVHİD MÜDAFAASI

Allah insan oğluna bir güzellik lütfettiğinde ve bu güzellik herhangi tehlikeye maruz kaldığında insan Allah için bunu müdafaa ederse o Allah yolundadır ve şehittir. En basiti malını mülkünü herhangi bir tehlikeye karşı kuruyan bı insan ve uğurda ölürse şehit olur. Yani durum şu Allah nezdinde değerli olan ve bunu insanlara lutfetmisse insanların bunu korumak için mücadele etmeleri cihattır. Tabii ki bizim için de en değerli olan şey tevhidtir. Allah’ın en çok hoşuna giden de onu ibadette ve zikirde birlemektir. Yüce Allah Zariyat suresinde ben insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ibn Abbas in rivayetine göre insanlar ve cinleri beni birlesinler diye yarattım şeklinde rivayet etmiştir. Sahabelerin çoğunluğu bu konuda zaten insanların çoğu zorunlu olarak Allah’a ibadet ediyor diye fıtri bı mesele olarak değerlendirseler de Allah insanları her şekilde uyarmış hiçbir şekilde ortak ve başka ibadet edilecek bu şey kabul etmemektedir. Öyle ise tevhid Allah’ın insanı kendinden dolayı yaratmasıdır aynı şekilde Allah’ın kendinden dolayı kitaplar indirdiği bir meseledir tevhid . Bunun neyin nesidir Allah’ın niye bu kadar kitap indirmiş niye bu kadar kitapla açıklamış niye bu kadar tafsilatlandırmış tek sebebi var tevhid