Din

(( İSLAM )) Allah’ın nezdinde hak olan tek dindir. Tevhid esasına dayanan yaratıcı ve ilah olarak sadece Allah’ı kabul etmek esasına dayanır. İnsanlar sadece ve sadece Allah’a ibadet eder sadece ve sadece Allah’tan dilerler. Fatiha suresinde geçen bu temel esas İslam dininin aslında insan için ve insan a dair ne varsa bütünüyle ispat niteliğindedir. Çünkü insan yapısı gereği özgür bir niteliğe sahiptir ve dünya namına ne varsa kolay kolay benimsemez çünkü aklındaki mükemmel hayal gücünü hiçbir zaman dünyada teşkil ettiğine şahit olmamıştır. Bundan ötürü insanı karmaşık düzenden gerçek düzene sevk eden insan deyimiyle mükemmel bir yaratıcı arayışı başlar evrenin sonsuz azametinden en küçük zerre kadar kum tanesinin veya hücre yapısının teşkil ettiği bir düzen olması insanı yeteri derecede tatmin edicidir. Bu sebeple insan teslim olur yani İslam’ın teslimiyetine onun güvenine İlahın gerçek olan güvenine hakimiyetin kimde olduğunu düzeni belirleyenin kim olduğu belli olması adaleti teşkil edenin kim olduğu belli olması insanı bu dünya için tatmin edici bir sebeptir.